Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Telefonní čísla

Směrové číslo do Noweho Sącze: 018
Směrové číslo pro mezinárodní telefonní spojení: +48 18

Nouzová telefonní čísla:

Záchranná zdravotnická služba – 999

Nemocnice (ul. Mlynska 5) - tel. (0 18) 443 88 77
Policie – 997
Hasiči – 998
Městská policie - 986, (0 18) 443 70 54
Poruchy tepelné sítě - 993, (0 18) 547-55-81
Poruchy na elektrické síti – 991
Poruchy na plynovém zařízení – 992
Dobrovolná horská záchranná služba- Krynica - (0 18) 471 29 33
Tísňové volání (mobilní) v horách - 0 601 100 300
Nouzové krizové centrum – Městská radnice – (018) 443 57 02, 448 66 81

Důležitá telefonní čísla:

Informace o telefonních číslech - 913; 911
Služby přes telefon – 917
Taxi - (0 18) 919, (0 18) 96 22, (0 18) 96 66, (0 18) 96 29, (0 18) 9623
Turistická informační kancelář - (0 18) 442 24 22
Informace o železničních spojeních PKP - 94 36
Informace o autobusových spojeních PKS - (0 18) 443 82 02

Silniční pomoc:

 ul. Grota Roweckiego 10, tel. (0 18) 96 31
ul. Grodzka 16, tel. (0 18) 442 34 40, (0 18) 96 37
ul. Ogrodowa 12a (PZMot) tel. (0 18) 981
ul. Walowa 4, tel. (0 18) 442 05 96
al. Wolnosci, tel. (0 18) 442 39 51
ul. Batorego 68, tel. (0 18) 443 88 71

Úřady a instituce

 • Městský úřad (Urzad Miasta) - Rynek 1, tel. (0 18) 443 53 08, 44-86-500, fax: (0 18) 443 78 63, http://www.nowysacz.pl
 • Místní telefonní operátor užívá tónový systém.
 • Úřední hodiny Městského úřadu: pondělí: 9:00-17:00, úterý - pátek: 8:00 - 16:00. Kancelář pro obyvatele: místnost # 9, přízemí, tel. (0 18) 443 53 08 vnitřní linka 239, 286
 • Úřad Malopolského vojvodství (pobočka) [Malopolski Urzad Wojewodzki (delegatura)] - ul. Jagiellonska 52, tel. (0 18) 540-22-00, 540-24-99
 • Okresní úřad (Starostwo Powiatowe) - ul. Jagiellonska 33, tel. (0 18) 41-41-600, http://www.starostwo.nowy-sacz.pl
 • Statní inspekce ochrany životního prostředí  (Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska) - ul. Fabryczna 11, tel. (0 18) 443 85 70
 • Sądecká agentura regionálního rozvoje s.r.o. (Sadecka Agencja Rozwoju Regionalnege SA) - .ul. Jagiellonska 14, tel. (0 18) 440 81 63, 440-81-64 http://www.sarr.com.pl
 • Karpatský oddíl pohraniční stráže (Karpacki Oddzial Strazy Granicznej) - ul. 1 Pulku Strzelcow Podhalanskich, tel. (0 18) 449 53 00, http://www.karpacki.strazgraniczna.pl
 • Celní úřad (Urzad Celny), ul. Piłsudskiego 50, tel. (0 18) 442 67 77
 • Sądecký úřad práce (Sadecki Urzad Pracy) - ul. Wegierska 146, tel. (0 18) 442 91 10, http://www.pup.nowysacz.pl
 • Podnikatelský inkubátor Noweho Sącze (Nowosadecki Inkubator Przedsiebiorczosci) - ul. Wyspianskiego 13, tel (0 18) 442 35 68, http://www.inkubator.nowysacz.pl
 • Městský podnik komunikací(Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacji) - ul. Wyspianskiego 22, central tel. (0 18) 443 88 97, http://www.mpk.sacz.pl
 • Sądecké vodárny (Sadeckie Wodociagi) - ul. Wincentego Pola 22, tel. (0 18) 41-41-217, http://www.swns.pl
 • Sądecká společnost kooperativního stavebnictví (Sadeckie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego) – ul. 29 Listopada 16a, tel. (0 18) 540-11-70, http://www.stbs-nowysacz.pl
 • Městské centrum sportu a rekreace (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - ul. Kilińskiego 47, tel. (0 18) 441 06 67, http://www.mosir-ns.pl
 • Sądecký úřad komunálních služeb (Sadecki Zakład Obslugi Komunalnej) - ul. Lwowska 135, tel. (0 18) 441 52 85
 • Městská správa cest (Miejski Zarzad Drog) - ul. Gorzkowska 30 (0 18) 442 70 01, http://www.mzd.nowysacz.pl
 • Skládka komunálního odpadu (Skladowisko Odpadow Komunalnych) - Zabelcze,  hlavní kancelář: Nowy Sacz, ul. Sniadeckich 14, tel. (0 18) 442 12 00; 442 13 00  http://www.nova-ns.eu
 • Městská správa tepelné energetiky (Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej) - ul. Wisniowieckiego 56, tel. (0 18) 443 53 83, http://www.mpec.nsi.pl
 • Městské centrum sociální pomoci (Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej) - ul. Żywiecka 13 , tel. (0 18) 444 36 23
 • Sądecké centrum krizové pomoci (Sadecki Osrodek Interwencji Kryzysowej) - ul. Sniadeckich 10, tel. (0 18) 442 03 52, http://www.soik.pl
 • Úřad sociálního zabezpečení (Zaklad Ubezpieczen Spolecznych) - ul. Sienkiewicza 77, tel. (0 18) 443 78 48
 • Daňový úřad (Urzad Skarbowy) - ul. Barbackiego 10, tel. (0 18) 547 38 08, http://www.usnowysacz.pl

Obecní centrála policie

ul. Szwedzka 9. tel.
(hlavní) (0 18) 442 41 11, 442 41 18,
fax: (0 18) 442 41 40,
nouzové č.: 997
a/nebo: 112 (pro mobilní telefony),
strážník nesoucí službu: (0 18) 442 46 30, 442 46 31,
http://www.nowy-sacz.policja.gov.pl