Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Doliną Popradu do Krynicy

 

Jedna z najpiękniejszych tras turystycznych Polski długości 59 km. Droga prowadzi południowym skrajem Kotliny Sądeckiej, by później, na 42 km odcinku, prowadzić Doliną Popradu, przecinając wraz z nią górzyste tereny Beskidu Sądeckiego.
Wyjazd z Nowego Sącza ul. Węgierską, której nazwa nawiązuje do historycznego traktu handlowo - komunikacyjnego, prowadzącego z Krakowa przez Nowy Sącz na Węgry.

 
 
 
 

Dolina Popradu

 
Trasa krajoznawcza o dużych walorach krajoznawczych. Łączy miejscowości o bogatych walorach krajobrazowych i kulturowych. Przetrwałe zabytki kultury i historii, pomniki przyrody czekają na turystów licznie odwiedzających ten zakątek Ziemi Sądeckiej. 
W miejscowościach w Dolinie Popradu spotkamy liczne elementy folkloru zamieszkujących te tereny grup etnicznych: Lachów, Górali Sądeckich i Łemków. Znajdujące się na trasie miejscowości są, na czele z Krynicą, zagłębiem balneologicznym Doliny Popradu i Małopolski. 
Trasa prowadzi przez - Rytro - Piwniczną - Żegiestów - Powroźnik - Muszynę.
 
 
 
4 km - Biegonice 
Biegonice - przemysłowa dzielnica Nowego Sącza, położona na wysokości ok. 310 m n.p.m. W centrum, tuż przy drodze, kościół pw. św. Wawrzyńca, neogotycki, murowany z cegły i kamienia. Ołtarze z 1910 r., w jednym z nich późnogotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem (początek XVI wieku), kamienna, późnorenesansowa kropielnica z XVI wieku. Do kościoła przylega wieża, na niej dzwon z 1664 r. 

7 km - Stary Sącz 
Miasto - muzeum z malowniczo wpisanym w pejzaż zespołem klasztoru sióstr klarysek, położone na południowym skraju Kotliny Sądeckiej. Centrum zajmuje nadrzeczną terasę, utworzoną pomiędzy północno-wschodnimi stokami Miejskiej Góry i opływającymi ją potokiem Moszczenica, a rzeką Poprad. 
      Stary Sącz jest jeden z najstarszych ośrodków miejskich na terenie Ziemi Sądeckiej, usytuowany w pobliżu ujścia Popradu do Dunajca. Miasto lokowane w XIII wieku jest nierozerwalnie związane z osobą księżnej Kingi, wyniesionej na ołtarze przez Jana Pawła II.
 

Warto zobaczyć
 
  • Zespół klasztorny ss. klarysek (1280 r.): kościół św. Trójcy, klasztor - "Dom Kapelana", mury obronne, baszta, wieża bramna zwana Zegarową,
  • Zespół urbanistyczny z 2 poł. XIV w., 
  •  Rynek z częściowo zachowaną zabudową małomiasteczkową, nawierzchnią z "kocich łbów", w środku miasta studnia,
  • "Dom na Dołkach"- obecnie muzeum Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Starego Sącza,
  •  Kościół św. Elżbiety z XIII w., zniszczony i odbudowany w stylu gotyckim i barokowym,
  • Kościół św. Rocha.

Stary Sącz jest ważnym ośrodkiem dla turystyki krajoznawczej. Jest  dobrym miejscem wypadowym w Pasmo Radziejowej Beskidu Sądeckiego.

 

 

 


10 km - Barcice 
Duża i ludna wieś położona nad Popradem. Godny zwiedzenia kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, eklektyczny, murowany. Wnętrze trójnawowe, bazylikowe, po bokach dwie kaplice. Ołtarz główny z 1600 roku, późnorenesansowy o charakterze tryptyku ramie architektonicznej. 
W Barcicach tryskają dwa słabo zmineralizowane źródła jedno o typie alkaliczno- glauberskim, drugie drugie wodorowęglanowo - siarczano - sodowe. Ze względu na ich małą wydajność i trudne warunki geologiczne zdroje te nie są eksploatowane. 

16 km - Rytro 
Miejscowość o charakterze letniskowym, położona w zwężeniu doliny Popradu i Doliny Roztoki, pomiędzy Pasmem Jaworzyny i Radziejowej. Centrum na wysokości około 340 m n.p.m., zabudowa mieszkalna i letniskowa wciska się w odchodzącą w prawo dolinę Wielkiej Roztoki. W pobliżu źródeł potoku Wielka Roztoka, na wysokości około 775-1035 m n.p.m. rezerwat leśny Baniska - ok. 19 ha dawnej puszczy karpackiej, z 90- i 150- letnimi bukami, jodłami i świerkami. W dolinie Wielkiej Roztoki biją trzy źródła mineralne. Odkryto tu również pokłady borowiny. 
Na prawym brzegu Popradu stożkowe wzgórze, na którym są resztki dawnego zameczku ryterskiego. Dokumenty wskazują, iż w pierwszej połowie XIII w. (1243 r.) był on w posiadaniu kasztelana sądeckiego Piotra Wydżgi. 
Według miejscowej tradycji zamek, którego ruiny górują nad wsią miał powstać jeszcze za czasów Bolesława Chrobrego. Od 1995 r. Rytro jest gminą. Jest tu elektrownia wodna i wiatrowa. 
 
 


19 km - Młodów - Głębokie 
Dwie niewielkie wsie letniskowe położone naprzeciw siebie, po obu stronach Popradu. Obydwie wsie posiadają doskonałe warunki dla wypoczynku: możliwość kąpieli rzecznych, wycieczek i spacerów górskich. Najbardziej znane jest odkryte 1877 r. źródło "Kinga" o składzie podobnym do zdrojów szczawnickich. 

24 km - Piwniczna 
Miasto - uzdrowiskowe, położone na wysokości około 370 - 500 m n.p.m. Malownicza miejscowość położona w Dolinie Popradu. Jako osada lokowana była w XIV wieku na mocy edyktu króla Kazimierza Wielkiego. Płożona na trakcie handlowym z Węgrami szybko rozwijała się.

W czasie II wojny światowej Piwniczna jak i okolice były jednym z największych punktów przerzutowych za granicę. 
Centrum zajmuje niewielką obszarowo przestrzeń wypiętrzoną ponad Popradem. Część zdrojowa usytuowana jest na prawym brzegu rzeki - tzw. Zawodziu. Od centrum i części zdrojowej odchodzą liczne osiedla i przysiółki, wciskające się w wąskie dolinki spływających z okolicznych gór potoków, bądź też malowniczo porozrzucana są po stokach Niemcowej (1206 m), Eliaszówki (1023 m), Cycówki (595 m) i Kicarza (704 m). 
Przy wjeździe do centrum, po lewej stronie, neogotycki kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W rynku zabytkowa studnia z XVII wieku, na niej portret założyciela miasta Kazimierza Wielkiego. W Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury Izba Regionalna - w niej eksponaty związane z kulturą materialną i ludową regionu i Czarnych Górali. Przed mostem na Popradzie, w prawo, odchodzi droga do przejścia granicznego ye Sowacji w Mniszku n/Popradem. 
Obecnie miejscowość należy do kompleksu uzdrowisk Doliny Popradu, z dobrze rozbudowaną i przygotowaną bazą noclegową. Znajdują się u bogate źródła wód mineralnych - żelaziste szczawy alkaliczne. W uzdrowisku leczone są choroby jelit, żołądka, stawów anemii i choroby kobiece. 
W górnej części doliny Popradu znajduje się kompleks wyciągów narciarskich, co przyciąga co roku licynzch miłośników "białego szaleństwa". 


28 km - Łomnica 
Wieś o charakterze letniskowym, rozciągająca się na przestrzeni 4 km w dolinie potoku Łomniczanka - prawobrzeżnego dopływu Popradu. 
 

 


32 km - Wierchomla 
Duża wieś, rozciągnięta w dolinie potoku Wierchomlanka. Zamieszkiwała ją dawniej ludność łemkowska - stąd też w centrum stoi cerkiew grecko - katolicka, zamieniona obecnie na kościół rzymsko-katolicki pw. đw. Michała Archanioła. Jest to budowla drewniana, konstrukcji zrębowej z wieżą wzniesioną "na słup", trójbocznym prezbiterium i przybudówkami. Wyposażenie wnętrza pocerkiewne, w tym, m in. utrzymany w tradycji barokowej ikonostas z drugiej połowy XIX w. i barokowe ołtarze z XVIII i XIX w. Przy cerkwi stojąca dzwonnica z XIX w. 

39 km - Zubrzyk 
Niewielka połemkowska osada w dolinie potoku Zubrzyckiego, spływającego ze stoków Wierchu Zubrzyckiego do Popradu. Cerkiew greko-katolicka, pw. św. Łukasza z 1875 r., od 1951 r. - kościół rzymsko-katolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. 

35 km - Żegiestów 
Duża, zamieszkała dawniej przez ludność łemkowską i polską wieś, ciągnąca się w dolinie potoku wypływającego na zachodnim stoku Pustej Wielkiej (1064 m) wpadającego tutaj do Popradu. 
W centrum dawna cerkiew greko-katolicka, obecnie przejęta przez obrządek łaciński na kościół noszący wezwanie św. Anny i Michała Archanioła. Wyposażenie wnętrza neoromańskie. 

36 km - Żegiestów Zdrój 

Niewielkie uzdrowisko leżące na wysokości ok. 450 - 560 m n.p.m. Doskonały klimat, dobre warunki balneologiczne, rozbudowana baza noclegowa sprawiły, że miejscowość ta uchodzi za uzdrowiskowo atrakcyjne zarówno zimą, dzięki korzystnym warunkom śniegowym, jak i latem - dając możliwości uprawiania sportów wodnych i wędkowania.  
W zdrojowej zabudowie Żegiestowa wyróżniają się Łazienki Mineralne (1924 r.), wzniesiona według projektu architekta Adolfa Szyszko-Bohusza i ukończony podczas okupacji hitlerowskiej Dom Zdrojowy, pawilon pijalni zdroju "Anna", kaplica pw. bł. Kingi (1906 r.). Przy zakończeniu zabudowy zdrojowej, po prawej stronie sanatorium "Wiktor" ( 1937 r.). 

Wieś założona w 1575 roku. W roku 1846 Ignacy Modwecki odkrył pierwsze źródło wód mineralnych,. Rozbudowa uzdrowiska przypada na lata 1924 - 1929, wybudowano wówczas nowy dom zdrojowy i kilka pensjonatów. Znajduje się też tu murowana cerkiew z początków XX wieku. 


40 km - Andrzejówka 
Wieś w dolinie potoku o tej samej nazwie, spływającego do Popradu ze stoków Skałki (769 m) i Pietrusiny (647 m). Ciekawa architektonicznie dawna cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy z 1864 r, o typie budownictwa zachodnio - łemkowskiego. Obecnie jako filialny kościół rzymsko - katolicki, noszący wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wyposażenie wnętrza z XVII - XIX wieku, na które składają się między innymi: niekompletny ikonostas i ołtarz późnobarokowy oraz polichromie ścienne z XIX/XX wieku. 

43 km - Milik 
Wieś położona w dolinie potoku noszącego również tę samą nazwę, wypływającego wysoko w rejonie szczytu Pusta Wielka (1064 m). W centrum - dawna cerkiew (obecnie kościół rzymsko-katolicki) pw. św. Kosmy i Damiana, pochodząca z 1813 r. Wewnątrz polichromia ścienna z 1939 r., ikonostas rokokowo - klasycystyczny z 1806 r., takież cyborium, obrazy z końca XVIII wieku. 
We wsi zinwentaryzowano 4 wypływy wód mineralnych. Z lewej strony ku Popradowi opadają stoki Góry Mikowej, na których jest rezerwat lesny "Las Lipowy Obrożyska". Na powierzchni około 36 ha znajduje się jedyne w Karpatach skupisko drzew lipowych, majace charakter dawnej puszczy. 

Złockie 
Miejscowość położona w dolinie Złockiego Potoku, łączącego się z potokiem Szczawnik. Doskonałe warunki wypoczynkowe - lecznicze, występowanie wód mineralnych, bliskość gór spowodowały, że Złockie staje się uzdrowiskiem. W pejzaże dawnej wsi połemkowskiej wkomponowano kilka obiektów typu sanatoryjno-wypoczynkowego: Sanatorium Kolejowe, Związku Zawodowego Metalowców, "Alchemik", domy wczasowe "Geofizyk", "Kolejarz", "Wiarus". Złockie posiada źródła mineralne z wodą typu krynickiego. 

Szczawnik 
Duża wieś położona w dolinach potoków Szczawnik i Szczawniczek wypływających na południowych stokach Runkai Jaworzyny Krynickiej. Doliny obu potoków rozdziela wyniosły grzbiet Kotelniczego Wierchu. Nazwa wsi pochodzi od tryskających tu i znanych od dawna źródeł mineralnych, wykorzystywanych jednak w minimalnym stopniu. 

50 km - Muszyna 
Miasto - uzdrowisko, położone w kotlince powstałej u ujścia potoków Szczawinka i Muszynki do Popradu. Liczy ok. 5000 mieszkańców. Otulinę kotlinki od północy tworzą szczyt należącego do Beskidu Sadeckiego: Góra Mikowa, rezerwat leśny "Obrożyska", Koziejówka, Wielki Łazek, od południowego wschodu Malnika. Najstarsza wzmianka o Muszynie pochodzi z 1209 r. Dzisiaj Muszyna to węzeł kolejowy na granicy ze Słowacją i liczące się uzdrowisko. 
 

Warte zobaczenia: 
♦ kościół murowany z 1679 r. - wyposażenie barokowe,
♦ ruiny zamku biskupiego z 1310 r.,
♦ murowany dwór Pułaskich - starostów muszyńskich z XVIII w.,
♦ Muzeum Regionalne PTTK w budynku starej karczmy z XVII w. 

55 km - Powroźnik 
Wieś położona w niewielkiej kotlince, gdzie łączą się doliny Muszynki i Kryniczanki. Po prawej stronie, wśród starodrzewiu, najpiękniejsza na Zachodniej Łemkowszczyźnie cerkiew (obecnie kościół rzymsko- katolicki pw. św. Jakuba). Wyposażenie wnętrza - cerkiewne, bogate, z XVIII wieku, z kompletnym, XVII-wiecznym ikonostasem oraz zespołem ikon z XVI - XVIII wieku. Ambona rokokowa z 1700 roku, na wieży dzwon z 1615. Świątynię otacza kamienny mur nakryty gontowym daszkiem. 
 

59 km - Krynica Wieś 
Po lewej stronie, na nadrożnej szkarpie cerkiew greko-katolicka pw. Objawienia Pańskiego (obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy) z 1872 roku. We wnętrzu resztki klasycystycznego ikonostasu i późnobarokowy ołtarz z XVIII.

 
Krynica

Perła polskich uzdrowisk, położona u stóp Góry Parkowej, w dolinie potoku Kryniczanka, w obniżeniu pasma Jaworzyny Krynickiej. Posiada specyficzny mikroklimat oraz bogate źródła wód mineralnych pomocnych w leczeniu różnych schorzeń.

Warto zobaczyć:
♦ zespół XIX wiecznych wilii i pensjonatów uzdrowiskowych przy Bulwarach Dietla,
♦ deptak (Willa Romanówka - muzeum Nikifora Krynickiego polskiego prymitywisty), 
♦ Stary Dom Zdrojowy, 
♦ Nowy Dom Zdrojowy,
♦ Pijalnia wód mineralnych,
♦ stare łazienki mineralne, 
♦ Park Zdrojowy, 
♦ Cerkiew grecko - katolicka w Słotwinach,
♦ Pijalnia Słotwinka,
♦ kościół parafialny 1880-1890 r.

Atrakcjami perły polskich uzdrowisk są: Park Zdrojowy oraz kolejka linowo-terenowana górę Parkową i kolejka gondolowa na Jaworzynę Krynicką. 
 
 
 
 
 
 Widok na Tatry