Poniedziałek, 23 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Iwona, Dezydery, Emilia


Geografia

Nowy Sącz leży na 49° 37′ 2" północnej szerokości geograficznej i 20° 42′ 55" wschodniej długości geograficznej, położony jest w centrum Kotliny Sądeckiej w łańcuchu gór Beskidu Sądeckiego, w głównym paśmie Karpat, w widłach dwóch głównych rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej, pomiędzy ziemiami – gorlicką i limanowską, niedaleko granicy państwowej z Republiką Słowacką, w południowej części województwa małopolskiego. Jest stolicą subregionu – ziemi sądeckiej, siedzibą dwóch powiatów: grodzkiego i ziemskiego.

 

Mapa województwa małopolskiego

  Dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego, ale także części powiatów limanowskiego i gorlickiego, Nowy Sącz jest centrum wypełniającym szereg zadań z zakresu administracji rządowej, sądowniczej, skarbowej, a także oświaty, ochrony zdrowia, kultury i sportu.

• powierzchnia miasta – 57 km kw.,
• najwyższy punkt – wzgórze Majdan – 479,7 m n.p.m• najniższy punkt – Wielopole – 272 m n.p.m.,
• średnia wysokość położenia miasta – ok. 300 m n.p.m.,
• obwód miasta – 42,3 km,
• długość wszystkich ulic – 230 km,
•  długość rzek – 18 km,
• gęstość - 1486,47 os/km² 


Osiedla sądeckie

Miasto ma 25 osiedli: Barskie, Biegonice, Centrum, Chruślice, Dąbrówka, Falkowa, Gołąbkowice, Gorzków, Helena, Kaduk, Kilińskiego, Kochanowskiego, Milenium, Nawojowska, Piątkowa, Poręba Mała, Przetakówka, Stare Miasto, Szujskiego, Westerplatte, Wojska Polskiego, Wólki, Przydworcowe, Zabełcze i Zawada.

 Osiedle Millenium z lotu ptakaOsiedle Gorzków z lotu ptakaOsiedle Gołąbkowice z lotu ptakaOsiedle Millenium z lotu ptakaOsiedle Przydworcowe z lotu ptaka

 

 

Przejścia graniczne ze Słowacją

• Leluchów – Circ (ogólnodostępne, drogowe)
• Piwniczna – Mniszek nad Popradem (ogólnodostępne, drogowe)
• Muszynka – Kurov (małego ruchu granicznego, drogowe)
• Piwowarówka – Pilhov (małego ruchu granicznego, drogowe)
• Muszyna – Plavec (ogólnodostępne, kolejowe)

Odległości między Nowym Sączem a miastami w Polsce:
Częstochowa – 218 km, Gdańsk – 642 km, Kalisz – 381 km, Katowice – 176 km, Kraków – 97 km,
Krynica – 35 km, Łódź – 297 km, Medyka – 209 km, Oświęcim – 127 km, Poznań – 507 km,
Szczecin – 730 km, Wadowice – 102 km, Warszawa – 348 km, Wrocław – 357 km, Zakopane – 98 km.

  Rzeka Dunajec z lotu ptakaRzeka Kamienica z lotu ptakaPasmo Radziejowa z lotu ptakaPrzehyba z lotu ptakaWierchomla z lotu ptaka

 
  
 Widok z loty ptaka na rzekę Dunajec

 

     Miasto zlokalizowane jest w widłach dwóch głównych rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej. Hydrograficzną osią Kotliny Sądeckiej jest rzeka Dunajec. Na trenie Nowego Sącza przyjmuje do siebie wody Popradu, Kamienicy Nawojowskiej, Dąbrówki, Łubinki, Niskówki, Bieczyczanki. Generalnie przyjmuje się, iż rzeki sądeckie cechują się znaczną zmiennością przepływów i stanów wody. Na taki charakter rzek Nowego Sącza ma wpływ szereg czynników, z których główne opierają się na:
częstych i obfitych opadach towarzyszących terenom górskim otaczających Kotlinę Sądecką;
► szybkim spływom powierzchniowym; 
► koncentrycznym układzie rzek;
► małej przepuszczalności podłoża (J. Lach, 1997).

Najwyższe wodostany obserwuje się po wiosennych roztopach oraz po gwałtownych nawalnych ulewach letnich. Długotrwałe niżówki występują zimą i spowodowane są występowaniem opadów stałych i długim zaleganiu pokrywy śnieżnej. Pojawiające się niżówki jesienne, a nawet letnie, świadczą o małej retencyjności Beskidów.

 Widok z lotu ptaka na na Rynek i Ratusz miasta