Środa, 18 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


Miasto kreatywnych ludzi

     Gospodarze miasta budując jego markę posługują się hasłem: „Nowy Sącz – miasto wiedzy i kreatywnych ludzi”. Po stronie aktywów, na czele listy, wpisują właśnie jego mieszkańców, a w kolejności dopiero: położenie – dogodny punkt do kontaktów z południem Europy, dobrą atmosferę dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu, infrastrukturę komunalną, kulturalną i turystyczną ofertę dla mieszkańców i gości, przyjazne środowisko naturalne oraz plany inwestycyjne dla miasta, sądeczan i gości, dla jego pozycji w Małopolsce.

Nowy Sącz jest ważnym ośrodkiem przemysłowym. Mają tu siedziby przedsiębiorstwa z długą tradycją: byłe Zakłady Naprawy Taboru Kolejowego – obecnie Newag, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych „Nowomag”, byłe Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe w Biegonicach – obecnie część SGL Carbon SA, światowego lidera na rynku materiałów z węgla i grafitu, a także firmy zajmujące się przetwórstwem owoców i warzyw: Expol powstały na bazie byłych Sądeckich Zakładów Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego i nowo powstała - Przetwórnia Owoców i Warzyw Prospona. 

 

Jednym z najbardziej znanych sądeckich przedsiębiorstw jest działająca od 1991 roku spółka Fakro, jedna z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się w branży okien dachowych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Inne dobrze rozwijające się firmy to, m.in.: Koral, Novitus, BCS Polska, Fabryka Okien Dako, Grupa Wiśniowski. Potentatem na rynku przetwórstwa drobiu są zakłady Konspol.
Działająca w Nowym Sączu firma Novitus SA, w XIX edycji konkursu "Teraz Polska" znalazła się w gronie uhonorowanych godłem "Teraz Polska" za drukarki fiskalne.
Dzięki tym sądeckim „tygrysom”, które wypromowały z sukcesem swoją markę i produkty w kraju i poza jego granicami i stały się synonimami sukcesu, głośno jest także o Nowym Sączu daleko poza jego granicami. 

 

W 2007 roku przybyło zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w porównaniu do 2006 o 1,7%. Na koniec 2007 r. zarejestrowanych było ogółem 8 108 podmiotów gospodarczych, z których zdecydowana większość to podmioty sektora prywatnego (ok. 97%).
Wysoka pozycja Nowego Sącza w specjalistycznych rankingach jest dowodem na odradzającą się przedsiębiorczość i spore możliwości rozwojowe i wysoką aktywność mieszkańców (o czym świadczy też np.: wyższa niż średnia krajowa frekwencja wyborcza, ilość organizacji non-profit, czytelnictwo itp.). Miasto posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę, swoje siedziby posiadają tu instytucje samorządu wojewódzkiego, działają różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia oraz inne jednostki współpracujące z samorządem i przedsiębiorcami.
 

 

W Nowym Sączu jest placówka Urzędu Celnego pozwalająca przedsiębiorcom eksportującym i importującym na załatwienie na miejscu wszystkich spraw formalno-skarbowych.
Od kilku lat w Nowym Sączu działa Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, którego zadaniem jest pomoc w założeniu własnej firmy oraz stworzenie jej dogodnych warunków dla rozwoju szczególnie w najtrudniejszych, pierwszych kilkunastu miesiącach jej działalności.
Zachętą do rozwijania przedsiębiorstw jest utworzenie Sądeckiej Podstrefy Krakowskiej Strefy Ekonomicznej. Pomysł trafiony w „10”. Prezydent miasta i jego służby przygotowują kolejne hektary pod rozszerzenie tej strefy. Te fakty wypełniają drugą część promocyjnego hasła: „Miasto… kreatywnych ludzi.” 

 

O walorach Nowego Sącza – tych liczących się dla potencjalnych biznesmenów – najbardziej przekonująco świadczą wszelkiego rodzaju rankingi. W nich miasto i jego potencjał lokowany jest zwykle – w grupie miast do 100 tys. mieszkańców – w pierwszej dziesiątce.
W rankingu miesięcznika „Forbes”, w rywalizacji miast najatrakcyjniejszych dla biznesu Nowy Sącz uplasował się na siódmym miejscu, „przegrywając” z: Sopotem, Piasecznem, Jelenią Górą, Słupskiem, Siedlcami, Koninem. 

 

Z kolei „Polish Market” atuty miasta zawarł w „21 powodach, dlaczego warto inwestować w Nowym Sączu”. Wśród nich jest m.in.: odpowiednia wielkość miasta, dobra struktura demograficzna i struktura zatrudnienia, stabilna sytuacja polityczna, walory turystyczne, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna istotna dla potencjalnych przedsiębiorców, dobrze rozwinięta sieć szkół, a w tym także rozwijające się uczelnie wyższe. 

 

Wśród aktywów miasta nad Dunajcem i Kamienicą, na wysokim, czwartym miejscu, odnotowany jest potencjał tkwiący w jego mieszkańcach i identyfikacja z regionem, miastem i jego problemami.
Znaczącym walorem jest również położenie miasta. Tak jak przed wiekami tędy prowadzi szlak kolejowy na południe Europy. Być może na początku nowej dekady faktem staną się niezbędne dla podniesienia atrakcyjności miasta inwestycje: obwodnica, lepsza komunikacja z Krakowem i dojazd do autostrady Kraków - Tarnów - Rzeszów – granica państwa, a także budowa trasy kolejowej: Kraków – Piekiełko – Nowy Sącz – granica państwa skracającej podróż pod Wawel do godziny. Na przełomie XIX i XX wieku linia kolejowa i Warsztaty Kolejowe wyprowadziły miasto z marazmu i zastoju, na początku XXI wieku wspomniana inwestycja będzie jednym z ważniejszych stymulatorów dalszego rozwoju siedmiowiekowego grodu. 

 

Więzy z Krakowem, współpraca sądeckich i krakowskich firm, rozwój miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych w Dolinie Popradu: Krynicy, Muszyny, Piwnicznej i Starego Sącza, a także niedaleka granica ze Słowacją i konkretyzujące się plany budowy dużego przejścia osobowo – towarowego – to kolejne plusy Nowego Sącza.
Oczywiście, miasto ma swoją strategię rozwoju, którą dostosowuje do zmieniających się warunków. Umie też sięgnąć do kiesy Unii Europejskiej, by jej środkami wesprzeć swoje najważniejsze przedsięwzięcia. 

 

„Last but not least” - na 21. miejscu swojej listy Polish Market umieścił: „Sprzyjającą przedsiębiorczości politykę prowadzoną przez władze Nowego Sącza”. To jest to, co określamy mianem „atmosfera dla przedsiębiorczości” – raz namacalna, mierzona uśmiechem pani w samorządowym okienku wydającej zezwolenie na działalność gospodarczą, drugi – stosowaniem możliwych ulg dla przedsiębiorstw, trzeci - podejściem do potencjalnych inwestorów przez gospodarzy. Nowy Sącz otrzymuje zwykle cenzurkę „przyjazny”. 

 

 

Podniesienie atrakcyjności miasta dla inwestorów
 

Po kilku latach zastoju, dopiero w ostatnich latach, w sądeckim krajobrazie pojawiły się… dźwigi. Systematycznie rozbudowuje się osiedle na Błoniach, powstają siedziby dla Komendy Miejskiej Policji i Komedy Miejskiej Straży Pożarnej. Żurawie pracowały na budowie nowego centrum handlowego „Galeria Sandecja” i pracuja przy budowie Galerii MBWA. Gospodarze miasta zabiegają, by wykorzystać zainteresowanie inwestorów miastem.
 

 

Zadania inwestycyjne mające być realizowane w najbliższym czasie są ukierunkowane na utworzenie czterech podstawowych elementów, których szuka każdy potencjalny inwestor. Należą do nich:

♦  obecność terenów z przeznaczeniem w planie pod inwestycje. Miasto realizuje to uchwalając stosowne plany przestrzenne, tworzące na swoim terenie specjalne strefy inwestycyjne, np. Park Przemysłowy Winna Góra.
♦  uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną. W ramach środków pomocowych z UE z naboru Infrastruktura i Środowisko, na terenie miasta i przyległych gmin, realizowany jest, na kwotę 250 mln zł, projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej”. W efekcie tereny pod budownictwo jednorodzinne oraz te przeznaczone pod inwestycje, do roku 2012 będą uzbrojone w podstawowe media;
♦ potencjał kadrowy. Nowy Sącz jest jednym z głównych ośrodków edukacyjnych w Małopolsce od stopnia podstawowego po poziom akademicki.

 

Dako