Poniedziałek, 18 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julian, Łukasz, Hanna, Ziemowit


 Program współpracy z NGO

Współpraca Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, począwszy od 2004 roku prowadzona jest w oparciu o roczny program współpracy, uchwalany rokrocznie przez Radę Miasta Nowego Sącza - zgodnie z wytycznymi art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Głównym celem rocznego programu współpracy, jest budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w środowisku lokalnym, czemu służy wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. Program określa zakres i formy, a także obszary i zadania priorytetowe w zakresie współpracy międzysektorowej.

Program współpracy obowiązujący w roku 2021:

Uchwała nr XL/450/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

 

Program współpracy obowiązujący w roku 2020:

Uchwała nr XXIII/231/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.


Program współpracy obowiązujący w roku 2019:

Uchwała nr LXI/667/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 

Program współpracy obowiązujący w roku 2018:

Uchwała nr XLVIII/493/2017 Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 21 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

  


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z NGO

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) publikuje się:

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017
 


 

Programy współpracy z NGO oraz sprawozdania z lat poprzednich- zobacz Archiwum

 


Biuro Aktywności Obywatelskiej
Urzędu Miasta Nowego Sącza
Kontakt: 18 449 06 88; bao@nowysacz.pl