Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r. - pobierz plik:

https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,1550377,plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-2019r.html

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r. - pobierz plik:plan_postepowan_2018r.pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r. - pobierz plik: plan_postepowan_2017r.pdf