Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia


 

 


Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza Nr X/98/2011 z dnia 24 maja 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 409 poz. 3795 z dnia 29 sierpnia 2011 r.) 

Statut Miasta Nowego Sącza UCHWAŁA NR LVI/606/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. 
w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 4240 z dnia 12 czerwca 2018 r.)