Sobota, 21 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Wiktor, Jan, Kryspin


 

 


 

Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Nr L/620/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 września 2021 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 5442 z dnia 5 października 2021 r.) 

Statut Miasta Nowego Sącza - uchwała

 


 

 Uchwała Nr LV/706/2022 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 lutego 2022 r.,
w sprawie zmiany Statutu Miasta Nowego Sącza
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 1208 z dnia 22 lutego 2022 r.)