Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Nowa opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

2018-04-16

opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: „Budowa zbiornika produktów naftowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącej stacji paliw przy ul. Węgierskiej 303 w Nowym Sączu, na działce nr 1063/2 obr.113 Nowy Sącz”

2020-10-01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn.: „Budowa zbiornika produktów naftowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącej stacji paliw przy ul. Węgierskiej 303 w Nowym Sączu, na działce nr 1063/2 obr.113 Nowy Sącz”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej, na dz. ewid. nr 506/5 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

2020-09-28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej, na dz. ewid. nr 506/5 obr. 115, w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechanicznej instalacji do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych na zakładzie zagospodarowania odpadów w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”

2020-09-11

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechanicznej instalacji do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych na zakładzie zagospodarowania odpadów w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: „Zbiornik magazynowy emulsji asfaltowej ZB-30M3” planowanego do realizacji na działce nr ew. 27/30 obr. 118 przy ul. Jagodowej 55 w Nowym Sączu

2020-09-10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: „Zbiornik magazynowy emulsji asfaltowej ZB-30M3” planowanego do realizacji na działce nr ew. 27/30 obr. 118 przy ul. Jagodowej 55 w Nowym Sączu


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego o funkcję zakładu blacharsko – lakierniczego” planowanego do realizacji w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej

2020-09-10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego o funkcję zakładu blacharsko – lakierniczego” planowanego do realizacji w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej


Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

2020-09-08

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr ew. 327 obr. 123 przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu

2020-09-08

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa stacji paliw wraz z zapleczem usługowo-gastronomicznym, myjnią ręczną dwustanowiskową i infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr ew. 327 obr. 123 przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Łubinka, tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. ewid. nr 479/1, nr 479/2, w m. Nowy Sącz.

2020-09-02

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Łubinka, tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. ewid. nr 479/1, nr 479/2, w m. Nowy Sącz.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącej sieci drenarskiej, na dz. ewid. nr: 109/5, 109/6 i 109/7 obr. 115, w m. Nowy Sącz

2020-08-28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odcinkową przebudowę istniejącej sieci drenarskiej, na dz. ewid. nr: 109/5, 109/6 i 109/7 obr. 115, w m. Nowy Sącz