Sobota, 21 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Wiktor, Jan, Kryspin


Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Od 1 lipca 2021r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
 
 
Aby złożyć deklarację należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, następnie użyć przycisku złóż deklarację oraz postępować zgodnie z załączoną instrukcją. 
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Jeżeli budynek posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane (lub zmienione) po 1 lipca2021 r. deklarację trzeba złożyć w terminie 14 dni.
 
Z uwagi na obowiązek sporządzenia miejskiej inwentaryzacji źródeł ciepła Urząd Miasta Nowego Sącza prosi o jak najszybsze składanie ww. deklaracji (nie później niż do 15 grudnia 2021r.).
 
W przypadku braku dostępu do internetu lub braku podpisu elektronicznego, deklarację można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta Nowego Sącza osobiście lub korespondencyjnie.
Formularze deklaracji znajdują w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, pok. nr 9oraz w Wydziale Środowiska, ul. Szwedzka 5.

Deklaracja A wypelniona_v.1.2
Deklaracja B wypelniona_v.1.2

Deklaracja A
Deklaracja B

Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych

 Ulotka z linkiem

Autor: Web
Źródło: WOS
Dodano: 2021-09-28 12:56:23