BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

"Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej
i niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza"

 

"Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

POIG                        Ministerstwo Rozwoju Regionalnego             Centrum Projektów Polska Cyfrowa


 

Miasto Nowy Sącz realizuje projekt pn.: „Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”.

 

Uczestnicy projektu:

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
  • rodziny zastępcze;
  • rodzinne domy dziecka;
  • dzieci i ucząca się młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż aktualny roczny wskaźnik;
  • osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


W ramach projektu każdy zakwalifikowany uczestnik projektu otrzyma bezpłatnie:

  • zestaw komputerowy;
  • dostęp do Internetu;
  • szkolenie z zakresu obsługi komputera.