Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

Wybierz sprawę wg spisu alfabetycznego:

lub wybierz sprawę według wydziału:

UMNS Wydział Architektury i Urbanistyki (Geodezja)


UMNS Wydział Edukacji i Wychowania


UMNS Wydział Geodezji i Nieruchomości


UMNS Wydział Komunalnej Obsługi Miasta


UMNS Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury


UMNS Wydział Środowiska


UMNS Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej


UMNS Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - Referat ds. Osób Niepełnosprawnych


UMNS Wydział Organizacyjno-Administracyjny


UMNS Wydział Podatkowy


UMNS Wydział Przedsiębiorczości


UMNS Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności


UMNS Wydział Sportu i Turystyki


UMNS Wydział Transportu i Komunikacji


UMNS Wydział Zarządzania Kryzysowego


UMNS Urząd Stanu Cywilnego


Miejski Ośrodek Kultury


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji


Miejski Zarząd Dróg


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji


NOVA Sp. z o.o.


Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości


Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu


Pałac Młodzieży


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego


Sądecka Biblioteka Publiczna


Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Sądecki Urząd Pracy


Sądeckie Wodociągi


Żłobek Miejski


Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego


Zespół Szkół i Placówek Oświatowych


Zespół Świetlic Środowiskowych


Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii