Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czwartek, 22 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja, Eugenia


Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

„Konkrety Nowosądeckie” – obniżka czynszów w miejskich lokalach użytkowych dla przedsiębiorców z terenu Nowego Sącza.#6

W związku z faktem wprowadzenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii  Prezydent Miasta Nowego Sącza opracował procedurę która umożliwi obniżki stawki czynszu najemcom którzy prowadzą działalność gospodarczą, a działalność ta została prawnie ograniczona czasowo lub nie jest objęta ograniczeniem (ale jest uzasadniona sytuacja do obniżki czynszu).

Opis procedury.

1.Prezydent przygotowuje zarządzenie, które daje możliwość obniżenia czynszu o 99 % za marzec i kwiecień 2020r. 

2.Przedsiębiorca uprawniony (zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta) składa wniosek o obniżenie czynszu:

a)drogą elektroniczną:

podpisany certyfikatem kwalifikowanym (podpisem elektronicznym) i wysłany poprzez skrzynkę podawczą  EPUAP lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@nowysacz.pl

b)w formie papierowej:

•za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz 

•poprzez wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w urzędzie w poniższych lokalizacjach:

- Rynek 1 (Ratusz) 

- ul. Szwedzka 2

- ul. Wyspiańskiego 22

Z uwagi na szybsze załatwianie sprawy preferuje się składanie wniosków podpisanych certyfikatem kwalifikowanym 

3.Wydział Geodezji i Nieruchomości weryfikuje w Wydziale Księgowości, Wydziale Podatkowym i u zarządcy nieruchomości oświadczenia wnioskodawcy o niezaleganiu w  opłatach i podatkach,  a następnie przygotowuje ugodę w formie umowy. 

4.Każda z umów będzie wysyłana do Wydziału Przedsiębiorczości, który przeprowadza procedurę w zakresie pomocy publicznej, a następnie po wydaniu pozytywnej opinii, odsyła do Wydziału Geodezji i Nieruchomości celem podpisu przez Prezydenta. 

5.Umowa dla swojej ważności wymaga podpisu obu stron, dlatego w przypadku przedsiębiorców posiadających certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny), treść umowy podpisanej przez Prezydenta będzie przesłana do wnioskodawcy drogą elektroniczną celem podpisu, a następnie winna zostać odesłana przez wnioskodawcę do Urzędu. W pozostałych przypadkach będzie dostarczana wnioskodawcy w trybie papierowym, co  znacznie wydłuży procedurę. 

6.Obecnie przygotowane będą faktury wg obowiązujących stawek czynszu. Po pozytywnym przeprowadzeniu procedury Wnioskodawca otrzyma fakturę korygującą.

[POBIERZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY]

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-03-25 22:51:19