Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2006-05-31
Uchwała Nr LXV/798/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza".

2006-05-31
Uchwała Nr LXV/799/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza jako osoby upoważnionej do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/777/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/776/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/778/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pracy w Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Nowego Sącza.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/779/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/780/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/781/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/782/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: uchwałę Nr XXVII/257/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli ...

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/783/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu za 2005 rok.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/784/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu za rok 2005.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/785/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu za 2005 rok.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/792/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/787/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/788/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/789/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/790/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/791/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/793/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2006 w związku z realizacją w 2007 roku ....

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/794/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Nowego Sącza na ...

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/795/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/543/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 roku.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/796/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na podstawie Umowy nr ET/MP-1/Interreg/2005/18 o dofinansowanie ...

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/797/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zabezpieczenia kwoty dotacji przyznanej na podstawie Umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju w ramach ...

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/786/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/775/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza".