Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/612/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/608/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/609/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/613/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: „Edukacja Twoją szansą” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/611/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2009-12-29
Uchwała Nr LVIII/610/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/481/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 06 marca 2009 r., w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr LI/553/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r., Uchwałą Nr LIII/574/2009 Rady Miasta Nowego Sącza [...]