Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LXII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/650/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/652/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom podległym.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/658/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Rady Miasta Nowego Sącza Nr L/530/2009 z dnia 14 lipca 2009 r.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/655/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu budynku garażu.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/653/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/656/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/654/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/657/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z najmem części nieruchomości przy ul. Rynek 5 w Nowym Sączu z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.