Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

XIV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza (VI kadencja)
Podjęte uchwały

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/128/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/129/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Prezydenta Miasta Nowego Sącza o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Sądeckiego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/130/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: realizacji celu publicznego polegającego na udostępnieniu mieszkańcom Miasta Nowego Sącza bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/131/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/132/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/133/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza”.

2011-09-06
Uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na używanie nazwy miasta Nowy Sącz w znaku towarowym Miejskiego Klubu Sportowego „Sandecja” w Nowym Sączu.