BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Zagospodarowanie przestrzenne


Aktualnie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2019-04-16

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 68”

2020-12-04

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 68”


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 69”

2020-12-04

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 69”


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 67”

2020-12-04

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 67”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa sieci oświetlenia terenu siłowni zewnętrznej na działkach nr: 3, 4/1, 4/2, 5/2, 31, 32/2 w obrębie 79 i działkach nr: 1/5 , 10 w obrębie 81 przy ul. Ogrodowej w Nowym Sączu.”

2020-10-26

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa sieci oświetlenia terenu siłowni zewnętrznej na działkach nr: 3, 4/1, 4/2, 5/2, 31, 32/2 w obrębie 79 i działkach nr: 1/5 , 10 w obrębie 81 przy ul. Ogrodowej w Nowym Sączu.”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dlabudynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr: 12/7 w obrębie 82 w Nowym Sączu przy ulicy Tłoki”

2020-10-26

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dlabudynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr: 12/7 w obrębie 82 w Nowym Sączu przy ulicy Tłoki”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 9/3 oraz części działek nr 9/2 i 19/7 w obrębie 66 w Nowym Sączu, przy al. Piłsudskiego”

2020-10-26

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 9/3 oraz części działek nr 9/2 i 19/7 w obrębie 66 w Nowym Sączu, przy al. Piłsudskiego”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami szt. 2 do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków handlowo-usługowych zlokalizowanych na działkach nr 260/1, 260/6, 260/1, 261/8, 261/6 w obrębie 110 al. Piłsudskiego”

2020-10-16

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami szt. 2 do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków handlowo-usługowych zlokalizowanych na działkach nr 260/1, 260/6, 260/1, 261/8, 261/6 w obrębie 110 al. Piłsudskiego”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć na działkach nr: 81/19, 81/20, 77, 73/1, 73/2, 83/13 w obr. 123 wraz z przyłączem do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 83/13 w obr. 123 w Nowym Sączu przy ulicy Promiennej”

2020-10-16

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć na działkach nr: 81/19, 81/20, 77, 73/1, 73/2, 83/13 w obr. 123 wraz z przyłączem do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 83/13 w obr. 123 w Nowym Sączu przy ulicy Promiennej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji - rozbudowy budynku na działkach nr 59/2, 60 i 61 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu oraz rozbiórką istniejącego budynku na działce nr 60 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu.

2020-10-15

Obwieszczenie dotyczące inwestycji - rozbudowy budynku na działkach nr 59/2, 60 i 61 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu oraz rozbiórką istniejącego budynku na działce nr 60 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu.