Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Zagospodarowanie przestrzenne


Aktualnie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2019-04-16

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem do budynku usługowego na działkach nr: 29/1, 29/2, 29/3 w obrębie 111 w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej”

2020-07-01

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem do budynku usługowego na działkach nr: 29/1, 29/2, 29/3 w obrębie 111 w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu „od PGR”(...)na dz. ewid. nr 78/2, 65/2 i 450, obr. 120, w m. Nowy Sącz, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Myśliwskiej

2020-06-30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu „od PGR”(...)na dz. ewid. nr 78/2, 65/2 i 450, obr. 120, w m. Nowy Sącz, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Myśliwskiej


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego- rowu „od stawu”,(...) na dz. ewid. nr 451, obr. 120, w m. Nowy Sącz, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu

2020-06-30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego- rowu „od stawu”,(...) na dz. ewid. nr 451, obr. 120, w m. Nowy Sącz, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z rejonu ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu


Zawiadomienie o ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - miasto Nowy Sącz obręb 115 jako dz.ew.nr 51/4.

2020-06-30

Zawiadomienie o ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - miasto Nowy Sącz obręb 115 jako dz.ew.nr 51/4.


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: "Rozbudowa ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu w ramach inwestycji pn. „Budowa chodnika ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu” na odcinku od ul. Dmowskiego do ul. Jagodowej wraz z infrastruktura techniczną (...)"

2020-06-30

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: "Rozbudowa ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu w ramach inwestycji pn. „Budowa chodnika ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu” na odcinku od ul. Dmowskiego do ul. Jagodowej wraz z infrastruktura techniczną (...)"


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci jazowej średniego ciśnienia na działkach nr 247, 241/5, 241/1, 231/5 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Bolesława Prusa”

2020-06-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci jazowej średniego ciśnienia na działkach nr 247, 241/5, 241/1, 231/5 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Bolesława Prusa”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych do budynku usługowego na działkach nr: 941/7, 941/3, 941/4, 941/5, 940, 935/8, 935/9, 935/15, 935/14, 938, 1057, 1056, 1055, 935/12 w obrębie 113 w Nowym Sączu przy ulicy Gospodarskiej”

2020-06-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych do budynku usługowego na działkach nr: 941/7, 941/3, 941/4, 941/5, 940, 935/8, 935/9, 935/15, 935/14, 938, 1057, 1056, 1055, 935/12 w obrębie 113 w Nowym Sączu przy ulicy Gospodarskiej”


Obwieszczenie dotyczące pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego(...) na działce nr 69/1 w obrębie 61 przy ul. Stramki w Nowym Sączu /kategoria obiektu XIII, XVII/

2020-06-27

Obwieszczenie dotyczące pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego(...) na działce nr 69/1 w obrębie 61 przy ul. Stramki w Nowym Sączu /kategoria obiektu XIII, XVII/


Obwieszczenie dotyczące pozwolenia na przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania kotłowni na budynek usługowo-mieszkalny wraz z instalacjami: elektrycznymi, c.o., wod-kan, hydrantową, wentylacji grawitacyjnej na działkach nr 40/29, 40/33 w obrębie 86 przy ul. Waryńskiego w Nowym Sączu /kat. obiektu XVII/XIII/

2020-06-27

Obwieszczenie dotyczące pozwolenia na przebudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania kotłowni na budynek usługowo-mieszkalny wraz z instalacjami: elektrycznymi, c.o., wod-kan, hydrantową, wentylacji grawitacyjnej na działkach nr 40/29, 40/33 w obrębie 86 przy ul. Waryńskiego w Nowym Sączu /kat. obiektu XVII/XIII/