Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Zagospodarowanie przestrzenne


Aktualnie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2019-04-16

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 831/2 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej.”

2020-09-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 831/2 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej.”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 971, 1059 w obrębie 113 w Nowym Sączu przy ulicy Popradzkiej"

2020-09-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 971, 1059 w obrębie 113 w Nowym Sączu przy ulicy Popradzkiej"


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej ś/c na działkach nr: 29/2, 23/5, 21/5, 21/7, 18/7, 16/9, 16/7, 14/6, 14/5 w obrębie 6 wraz z przyłączem do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku usługowego na działce nr 14/5 w obr. 6 w Nowym Sączu przy ulicy Witosa”

2020-09-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej ś/c na działkach nr: 29/2, 23/5, 21/5, 21/7, 18/7, 16/9, 16/7, 14/6, 14/5 w obrębie 6 wraz z przyłączem do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku usługowego na działce nr 14/5 w obr. 6 w Nowym Sączu przy ulicy Witosa”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej na działce nr: 9/1 w obrębie 55 w Nowym Sączu przy ulicy Falkowskiej”

2020-09-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej na działce nr: 9/1 w obrębie 55 w Nowym Sączu przy ulicy Falkowskiej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej na działkach nr: 155/3, 317/4, 317/5 w obrębie 110 w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej”

2020-09-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej na działkach nr: 155/3, 317/4, 317/5 w obrębie 110 w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej na działkach nr: 62/2, 58/7, 58/6, 58/2 w obrębie 104 w Nowym Sączu przy ulicy Grunwaldzkiej”

2020-09-28

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej na działkach nr: 62/2, 58/7, 58/6, 58/2 w obrębie 104 w Nowym Sączu przy ulicy Grunwaldzkiej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej: "budowa ul. Gospodarskiej w Nowym Sączu w ramach inwestycji pn. „ rozbudowa drogi gminnej (ulicy Gospodarskiej) w zakresie jezdni i chodników wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Popradzką (droga powiatowa)"

2020-09-25

Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej: "budowa ul. Gospodarskiej w Nowym Sączu w ramach inwestycji pn. „ rozbudowa drogi gminnej (ulicy Gospodarskiej) w zakresie jezdni i chodników wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Popradzką (droga powiatowa)"


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 4,5, obr. 48, 20/4 w obrębie 55 w Nowym Sączu przy ulicy Falkowskiej.”

2020-09-25

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 4,5, obr. 48, 20/4 w obrębie 55 w Nowym Sączu przy ulicy Falkowskiej.”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce 117/2 w obrębie 118 przy ulicy Jagodowej”

2020-09-24

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce 117/2 w obrębie 118 przy ulicy Jagodowej”