BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH REALIZOWANIA PRZEZ MIASTO NOWY SĄCZ USŁUGI USUWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków na skorzystanie przez osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się odpady zawierające azbest, z usługi polegającej na nieodpłatnym usunięciu i przekazaniu do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, tj.:

 1. materiałów izolacyjnych zawierających azbest (kod odpadu: 170601);
 2. materiałów budowlanych zawierających azbest (kod odpadu: 170605).

Zakres świadczonej usługi obejmuje finansowanie czynności polegających na:

 1. pakowaniu [w przypadku zawierających azbest odpadów usuwanych z terenu nieruchomości, a powstałych na skutek zdarzenia losowego (pożaru, wichury, zawalenia się budynku) lub zakupionych i niewykorzystanych w budownictwie materiałów budowlanych zawierających azbest],
 2. załadunku,
 3. transporcie,
 4. przekazaniu do unieszkodliwienia,

- odpadów zawierających azbest.

Zakres świadczonej usługi nie obejmuje finansowania:

 1. wykonania demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest i/lub prac związanych z demontażem,
 2. zakupu nowych materiałów budowlanych oraz kosztów robót budowlanych związanych z ich zastosowaniem.

 

 1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:

 • Termin składania wniosków na skorzystanie z usługi:
  Nabór wniosków odbywa się w systemie ciągłym do wysokości kwoty zabezpieczonej na ten cel w budżecie Miasta Nowego Sącza.

 • Miejsce składania wniosków na skorzystanie z usługi:
  Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza,
  33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 5 I piętro,
  pok. nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30-15:30.

 • Sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:
  Wnioski należy składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Urząd Miasta Nowego Sącza - Wydział Ochrony Środowiska,
  ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz

 1. Warunki otrzymania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska:

Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

 1. Pliki do pobrania:

 1. Zasady realizowania przez Miasto Nowy Sącz usługi usuwania i przekazywania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Nowego Sącza:
  zasady-realizacji-uslugi-przez-miasto-nowy-sacz-utylizacja-azbestu.pdf
   

 2. Wniosek o skorzystanie przez osoby fizyczne z usługi polegającej na usunięciu i przekazaniu do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest:
  wniosek-o-skorzystanie-z-uslugi-utylizacja-azbestu.pdf