Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Dotacje przyznane w 2015 roku z pominięciem otwartego konkursu ofert, w tzw. trybie małych grantów

Katalog priorytetowych zadań publicznych znajduje się w Programie współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Obszar: Oświata i wychowanie

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
240 Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społeczno-Oświatowych "SANDECIENSIS" Projekt Prymus II - publikacja 9/04/2015 22 7 000 zł
244 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Nowym Sączu Mediacje rówieśnicze - jak akceptować siebie i innych - publikacja 27/05/2015 25  5 000 zł

 

Obszar: Upowszechnianie kultury

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
231 Sądeckie Towarzystwo Muzyczne  Koncert Galowy z okazji 30-lecia Towarzystwa - publikacja 19/02/2015 28  3 500 zł
236 Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A POSTERIORI" Andrzej Szarek - katalog prac artysty - publikacja 26/03/2015 28 10 000 zł
241 Stowarzyszenie Animatorów Kultury Rymowanki dla małych i trochę większych - publikacja 16/04/2015 29 10 000 zł
260 Klub Inteligencji Katolickiej Koncert "Myśleć sercem - Papieskie inspiracje" - publikacja 5/10/2015 26  

 

Obszar: Ochrona zdrowia

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
 226  Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY Grupowe zajęcia ruchowe - publikacja 4/02/2015 22  1 500 zł
234 Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia" "Żyj aktywnie tu i teraz dla siebie i dla innych" - publikacja 13/03/2015 27  5 000 zł
247 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA" Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w świetlicy terapeutycznej Stowarzyszenia "Nadzieja" - publikacja 22/06/2015 25  10 000 zł
253 Stowarzyszenie
"Sądeczanie Razem"
Grupowa rehabilitacja ruchowa - publikacja 3.08.2015  25 5 000 zł
254 Stowarzyszenie
"Klub integracyjny"
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz działań mających na celu poprawę funkcjonowania osób chorych i niepełnosprawnych - publikacja 7.08.2015  22  1 500 zł
259 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA" Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w świetlicy terapeutycznej Stowarzyszenia "Nadzieja" - publikacja 16/09/2015    

 

Obszar: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
 193 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Nowym Sączu   Ferie zimowe 2015 - publikacja 13/01/2015  20 2 000 zł
 197  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska   Nocny Bieg Mikołajkowy "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem" - publikacja 13/01/2015 20 2 000 zł
 199  Małopolska Wojewódzka Organizacja Ligii Obrony Kraju  Wyłonienie, integracja poprzez udział w zajęciach, oraz przeprowadzenie otwartych zawodów strzeleckich - publikacja 13/01/2015  21 3 000 zł
 214  Klub Sportowy "EVAN"  Zajęcia sportów walki podczas ferii zimowych w Nowym Sączu - publikacja 13/01/2015 20 3 000 zł
 215  Nowosądecki Klub Okinawa Karate  Profilaktyka poprzez sport - publikacja 13/01/2015  20 3 000 zł
 228  Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"  Zatrudnienie socjalne w CIS STOPIL w celu reintegracji społecznej i zawodowej długotrwale bezrobotnych - publikacja 12/02/2015 24 5 000 zł
229  Stowarzyszenie Animatorów Kultury  "SENIOREM BYĆ I DOBRZE ŻYĆ" organizacja spotkań seniorów z terenu miasta Nowy Sącz - publikacja 13/02/2015 23  7 500 zł
235 Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania "ARKA" w Tarnowie, Oddział Terenowy w Nowym Sączu   "Duchowość a trzeźwość" - kocham, więc nie piję! - publikacja 13/3/2015 24  4 000 zł
 239 Stowarzyszenie MONAR Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków - publikacja 10/04/2015 20  5 000 zł
255 Stowarzyszenie "DLA MIASTA" Nowy Sącz, mówi "STOP DOPALACZOM" - publikacja 19-08-2015 20  5 000 zł

 

Obszar: Kultura fizyczna

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
187  Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno-Wychowawcza   XI Zawody Sportowo-Obronne dla uczniów klas o profilu woskowym i członków Zwiazku Strzeleckiego "STRZELEC" Organizacji Społeczno-Wychowawczej - publikacja 13/01/2015 26 3 500 zł
189 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "HALNY" w Nowym Sączu   Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Nowego Sącza - publikacja 13/01/2015 25 2 500 zł
194 Rugby Club Biało-Czarni Nowy Sącz  Organizacja turnieju rugby dla dzieci i młodzieży - publikacja 13/01/2015  24 1 500 zł
195  Stowarzyszenie "PIAST" Na Rzecz Aktywnego Trybu Życia VIII Turniej Tenisa Stołowego dla młodzieży szkolnej - publikacja 13/01/2015  25 2 000 zł
198   Małopolska Wojewódzka Organizacja Ligii Obrony Kraju Organizacja zajęć strzeleckich w formie turnieju, oraz przeprowadzenie otwartych zawodów strzeleckich - publikacja 13/01/2015  27 4 000 zł
201   Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Krynicka VI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Ratowników Górskich - publikacja 13/01/2015  23 1 500 zł

 

Obszar: Pobudzanie rozwoju 3. sektora

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
 251  Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych  Finanse i promocja - to nie taki trudne. Wzmacnianie kompetencji nowosądeckich organizacji pozarządowych - publikacja 31.07.2015 28 pkt.  7 500 zł
 252  Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych Skąd wziąć środki na działalność statutową i jak najlepiej współpracować z samorządem? Wzmacnianie kompetencji nowosądeckich organizacji samorządowych - publikacja 31.0.7.2015 28 pkt. 7 500 zł

 

Obszar: Rozwój przedsiębiorczości

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena Przyznana dotacja
211   Fundacja "Pomyśl o przyszłości" Młodzi aktywni - publikacja 13/01/2015   30  6 000 zł
232  Stowarzyszenie Sądecki Elektryk  "Własna firma - pomysł na życie" - II edycja - publikacja 20.02.2015 30 4 000 zł

 

Ekologia i ochrona zwierząt

Nr oferty Oferent Zadanie Ocena
/pkt.
Przyznana dotacja
 190 Stowarzyszenie Sądecki Elektryk  SOS dla Sądecczyzny - VI edycja - publikacja 13/01/2015  25 3 000 zł
 238 Stowarzyszenie Sądecki Elektryk  Projekt witryny informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców miasta Nowego Sącza dotyczącej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - publikacja 7/04/2015 23  2 000 zł
 250 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce o. w Nowym Sączu Zapobieganie bezdomności zwierząt - sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących na terenie miasta Nowego Sącza - publikacja 24/07/2015  26 4 000 zł