Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

LI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2009-09-21
Uchwała Nr LI/558/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009.

2009-09-08
Uchwała Nr LI/548/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-09-08
Uchwała Nr LI/551/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: podjęcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z ewentualnym zwrotem kwoty dotacji przyznanej Miastu Nowy Sącz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Nowym Sączu"

2009-09-08
Uchwała Nr LI/552/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. zmiany Uchwały Nr XXII/278/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki na realizację zadania inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i wykonanie lokali socjalnych dla Miasta Nowego Sącza"

2009-09-08
Uchwała Nr LI/553/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/481/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r.

2009-09-08
Uchwała Nr LI/554/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu: "Aktywna edukacja-szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2009-09-08
Uchwała Nr LI/547/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXVIII/444/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r., w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013

2009-09-08
Uchwała Nr LI/549/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009

2009-09-08
Uchwała Nr LI/555/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowego Sącza.

2009-09-08
Uchwała Nr LI/556/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-32"

2009-09-08
Uchwała Nr LI/557/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-32"

2009-09-08
Uchwała Nr LI/550/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLII/484/2009 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Nowego Sącza może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na "zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi własność Miasta Nowego Sącza - w tym budynki i lokale we Wspólnotach Mieszkaniowych (...)