Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

IX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza
Podjęte uchwały

2003-03-31
Uchwała Nr IX/81/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 27"

2003-03-31
Uchwała Nr IX/82/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "NOWY SĄCZ - 28"

2003-03-31
Uchwała Nr IX/83/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza NS - 29 "Śródmieście"

2003-03-31
Uchwała Nr IX/84/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowego Sącza.

2003-03-31
Uchwała Nr IX/85/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

2003-03-31
Uchwała Nr IX/74/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: wstąpienia radnego w skład Rady Miasta Nowego Sącza.

2003-03-31
Uchwała Nr IX/76/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego .

2003-03-31
Uchwała Nr IX/77/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza, przy ul. Długosza 2 w Nowym Sączu.

2003-03-31
Uchwała Nr IX/78/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół Kolejowych w Nowym Sączu ul. Św. Ducha 6.

2003-03-31
Uchwała Nr IX/79/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/343/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 października 2000 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz ..

2003-03-31
Uchwała Nr IX/80/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: określenia sumy do której Prezydent może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na ‘’Eksploatację o

2003-03-31
Uchwała Nr IX/75/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003 roku. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Sącz na rok 2003