BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 

Konsultacje społeczne

 

Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2020

Na podstawie:


1.Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r.

2.Zarządzenie nr 650/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 października 2019 r.

 


Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego www.konsultacje.nowysacz.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 października 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 5 listopada 2019 r.

 

Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:


1) Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można odebrać w Referacie Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Edukacji i Wychowania, ul. Jagiellońska 14, (II piętro, pok.211);


2) Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl,


3) Otwartych spotkań z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego, które odbędą się w dniach: 28 października 2019 r., w godz. 12:00-16:00 oraz 29 października 2019 r. w godz. 8:00-12:00, w Referacie Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącz, ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz (II piętro, pok. nr 211).  

 

Uwagi do projektu Programu należy kierować na kartach konsultacyjnych do Referatu Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz (II piętro, pok. nr 211).

 

Wypełnione karty należy kierować przez cały okres trwania konsultacji tj. od 23 października 2019 r. do 5 listopada 2019 r.

 

 

 

Projekt_uchwały_Rady_Miasta_Nowego_Sącza_w_sprawie_programu_współpracy_
miasta_Nowego_Sącza_z_organizacjami_pozarządowymi_oraz_innymi_podmiotami_
prowadzącymi_działalność_pożytkupublicznego_na_rok_2020

 

 

Karta konsultacyjna

 

Poniżej udostępniamy link do miejskiej platformy konsultacji społecznych:

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2019

Na podstawie:


1.Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r.

2.Zarządzenie nr 538/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 9 października 2018 r.

 

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego www.konsultacje.nowysacz.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 października 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 24 października 2018 r.

 

Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:


1)Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można odebrać w Biurze Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ul. Nawojowskiej 17a w Nowym Sączu,


2)Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl,


3)Otwartego spotkania z udziałem członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. o godz. 16.30, w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego, w budynku sądeckiego Ratusza;

 

Uwagi do projektu Programu należy składać na kartach konsultacyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Rynek 1, pok. nr 9) lub Punkcie Informacyjno-Kasowym Urzędu Miasta Nowego Sącza, (ul. Lwowska 80 -Galeria Trzy Korony, poziom - 2) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza (Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: urzad@nowysacz.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2019”.

Wypełnione karty należy składać/przesyłać przez cały okres trwania konsultacji oraz podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 17 października br.

 

Projekt_uchwały_Rady_Miasta_Nowego_Sącza_w_sprawie_programu_współpracy_
miasta_Nowego_Sącza_z_organizacjami_pozarządowymi_oraz_innymi_podmiotami_
prowadzącymi_działalność_pożytkupublicznego_na_rok_2019

Karta konsultacyjna

 

Poniżej udostępniamy link do miejskiej platformy konsultacji społecznych:

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na podstawie:


1.Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r.

2.Zarządzenie nr 576/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 06 października 2017 r.

 

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,  poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego www.konsultacje.nowysacz.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 października 2017r.
Termin zakończenia konsultacji: 23 października 2017r. 

Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:
1)Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można odebrać w Biurze Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ul. Nawojowskiej 17a w Nowym Sączu,
2)Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl
3)Otwartego spotkania z udziałem członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które odbędzie się w dniu 16 października 2017 r., w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego, w budynku sądeckiego Ratusza o godz. 15.30

Uwagi do projektu Programu należy składać za pomocą kart konsultacyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza (pok. nr 9, codziennie w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Rynek 1; 33-300 Nowy Sącz) przez cały okres trwania konsultacji oraz podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 16 października br.

 

Projekt_uchwały_Rady_Miasta_Nowego_Sącza_w_sprawie_programu_współpracy_miasta_Nowego_ Sącza_z_organizacjami_pozarządowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzącymi_działalność_pożytku publicznego_na_rok_2018.

 

Poniżej udostępniamy link do miejskiej platformy konsultacji społecznych:

 

http://konsultacje.nowysacz.pl/res/gfx/header_title.png


Na podstawie:


1.Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r.


2.Zarządzenia nr 391/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 września 2016r.


Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,  poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego www.konsultacje.nowysacz.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji: 3 października 2016r.
Termin zakończenia konsultacji: 17 października 2016r. 

Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:
1)Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można odebrać w Biurze Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ul. Nawojowskiej 17a w Nowym Sączu,
2)Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl
3)Otwartego spotkania z udziałem członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które odbędzie się w dniu 17 października 2016 r., w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego, w budynku sądeckiego Ratusza o godz. 15.00

Uwagi do projektu Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 należy składać za pomocą kart konsultacyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza (pok. nr 9, codziennie w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Rynek 1; 33-300 Nowy Sącz) przez cały okres trwania konsultacji oraz podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 17 października br.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.


1.Projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

2. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznychzałącznik nr 2 do Raportu

 


Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) projekty dotyczące swym zakresem sektora pozarządowego konsultowane są z zainteresowanymi podmiotami.

 

Poniżej udostępniamy link do miejskiej platformy konsultacji społecznych:

 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 


Tekst uchwały:
Uchwała dot. konsultacji społecznych

 

Konsultacje PROGRAMU WSPÓŁPRACY na rok 2016

Ogłoszenie konsultacji: Zarządzenie Nr 397/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Konsultowany dokument:

 


 

Konsultacje PROGRAMU WSPÓŁPRACY na rok 2015 oraz uchwały dot. inicjatywy lokalnej

Ogłoszenie konsultacji: Zarządzenie Nr 353/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza

 

Konsultowane dokumenty:

 

 

 

Wzór karty konsultacyjnej: wg ogłoszenia.

 

 


Konsultacje PROGRAMU WSPÓŁPRACY na rok 2014

Termin konsultacji:
10 października 2013 r. - 18 października 2013 r.


Miejsce konsultacji – punkt konsultacyjny:
Urząd Miasta Nowego Sącza – Biuro Prezydenta Miasta
Rynek 1  (Ratusz, pok. 12)
33-300 Nowy Sącz


Konsultowany dokument:
PROGRAM WSPÓŁPRACY 2014


Formy konsultacji:

  1. Wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi pisemnie na kartach konsultacyjnych przygotowanych przez Biuro Prezydenta Miasta opieczętowanych okrągłą pieczęcią Urzędu Miasta Nowego Sącza, które pobrać można w punkcie konsultacyjnym.
    KARTA KONSULTACYJNA
  2. Otwarte spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji i instytucji, do których adresowany jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się w dniu 10 października 2013 r. o godz. 1500 na sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego w budynku sądeckiego ratusza (Rynek 1).
    PREZENTACJA ze spotkania konsultacyjnego 

 


Biuro Aktywności Obywatelskiej
Urzędu Miasta Nowego Sącza
tel.18 44 90 687, bao@nowysacz.pl